ก่อนอื่นต้องขออธิบายว่าการปั่นจักรยานก็เหมือนกับการออกกกำลังกายชนิดอื่นๆ ที่ต้องใช้พละกำลังส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมากเป็นพิเศษ โดยปกติหากเราใช้อวัยวะใดในร่างกายบ่อยๆ อวัยวะนั้นก็จะมีขนาดใหญ่กว่าเดิมอยู่แล้ว เช่นผู้ที่ยกเวทเป็นประจำจะมีกล้ามแขนที่ใหญ่กว่าคนที่ไม่เคยยกเลยเป็นต้น ดังนั้นหากใช้กำลังขาจากการปั่นจักรยานมากๆ ผู้ปั่นจะต้องใช้กำลังขามากกว่าปกติจึงทำให้เกิดกล้ามเนื้อบริเวณขานั่นเอง

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *